Historias

Mudamos o conto

Resultados mudamos o conto

Que palabra utilizas?

Crees que sabes identificar o discurso do odio?

Técnica do sándwich para combater o discurso do odio

#mudamosoconto cos datos na man

Coñeces o termo "persoa racializada"?

Historias sobre o racismo en España #mudaoconto (Primera parte)

Historias sobre o racismo en España #mudaoconto (Segunda parte)