Videos

#Mudaoconto contra o discurso do odio

"A información é poder" presentamos #mudaoconto

Presentación campaña #mudaoconto na Facultade de Ciencias da Comunicación USC

Presentamos #Mudaoconto

Como recoñecer o discurso do odio? #mudaoconto

Por que precisamos narrativas novas e alternativas?

Como aplicamos a técnica do sándwich da verdade á información para combater o odio?

Que opinións hai sobre o termo "persoa racializada"? #mudaoconto

Hai racismo en España? #mudaoconto

A discriminación por motivos de orixe está prohibida na UE, porén, persiste na sociedade #mudaoconto

Entrevistamos á xornalista Sara Guerrero e falamos de racismo

Prexuízos, clichés e estereotipos arraigados na sociedade que non nos permiten avanzar